سپه شاپ | ایمن ابزار سپه

ایمن ابزار سپه

لنیارد تک قلاب و دوقلاب

لنیارد تک قلاب و دوقلاب

Lenniard single hook and double hook

برند : magma

مدل : -

وزن : -

ابعاد : -

توضیحات کوتاه :

✍️لنیارد تک قلاب و دوقلاب و شوک گیر ماگما ✍️در طول و قطرهای مختلف

توضیحات : لنیارد تک قلاب و دوقلاب

✍️لنیارد تک قلاب و دوقلاب
و شوک گیر ماگما

✍️در طول و قطرهای مختلف

محصولات تصادفی